Pages Navigation Menu
You Might Be Interested In

Aveam etan?eitate în beeps, respira?ie obosit? ?i perspiie pe frunte.

Aveam etan?eitate în beeps, respira?ie obosit? ?i perspiie pe frunte.

Give pur ?i simplu s? fii orizontal? pentru noapte nu or reduce. Studiile au legat eficien?a somnului – calitatea ?i durata somnului depth – the testosterone chiar mai mare. Gândi?i-v? ruta c?tre zona de noapte de la ardere la gr?similor.

Urma?i pa?ii de mai jos pentru a intra în aceast? stare spfin?it? imediat ce capul v? iubesc perna. Am spus, te voi învinov??i.

Cum s? v? asigura?i o noapte bun?

1. Înc?lzire (18:00)

Îi faci grei c? o sesiune post-munc? do you connect? A studiu * a constatat c? rezolvarea adjut? la odihn? prin cre?terea c?ldurii corpului, la fel ca or baie cald?.

2. Ie?i?i din gril? (20:00)

Încerca?i o detoxifiere digital? de nivel urm?tor ?i dezactiva?i wifi connection: frecven?ele electromagnetice din dormitorul dvs. s-au dovedit a afecteaz? somnul.

3. abandon (21:00)

Acesta va furniza melatonini cu hormon somn care elimin? de cele mai multe ori. Pic?turile lichide sunt cele mai u?oare de absorb?ie (7 lire sterline evitamins.com).

4. Pune?i sau ?oset? pe ea (22:15)

A avea picioarele calde m?re?te vasele de sânge, sc?zând corpului central temperature ?i ajutându-v? s? v? relaxa?i mai rapid. 5. Ruleaz? (22:30) Snoozerul din dreapta? Medicii americani au descoperit c? dormi în stânga ta reduce riscul de reflux acid care disturba somnul. Acum, luminile stinse.

Acest con?inut este creat ?i între con?inut de o parte ?i acest import pentru ultima pagin? pentru a seta utilizatorul adresei de e-mail. This posibil s? g?seasc? mai multe informa?ii despre acest con?inut ?i dup? con?inut similar to the piano.io

Skeptic cu privire la beneficiile pretinse pentru s?n?tate ale unei diete vegane? This posibilitate is to be able to choose from a fi: de?i exist? unele dovezi care suggestionca a deveni vegan v? poate ajuta s? v? pute?i folosi s?n?tatea inimii, s-ar putea s? v? ajuta?i s? v? ajuta?i s? v? permite?i s? slbiici n? ??i v? s?ici n???i nici nici face. Give, dac? v? gândi?i s? deveni?i vegani, faptele atletice uimitoare ale lui Rich Roll v? pot face s? tranzac?ioneze în burgeri pentru verdea?? cu frunze.

În septembrie anul trecut, sportivul de ultra-rezisten?? în vârst? de 51 de ani ?i cel mai bine vândut author a alergat 40 de mile ?i a înotat ?ase mile pe 26 de insule ale arhipelagului Stockholm în larg Suediei, conform caui i camp Suediei, conform reporter caui i tab?r? New York Times.

(În leg?tur? cu: acest drogat de fitness este complet rupt – ?i 100% vegan)

„Fie înghea?i în aceast? ap? incredibil? de recep?ie sau în cazi în aceste p?duri”, a spus Roll desp Men’s Health dispise event. „This probable cel mai greu lucru de o zi pe care l-am f?cut Vreodat? în via?a mea. My s-a dovedit c?, the 50 of ani, a? putea s? ies în continue ?i s? concurez la one level înalt. On the east side of the podcast-ul s?u, The Rich Roll Show, are peste 30 de milioane de desc?rc?ri.

(Related: Face?i cuno?tin?? cu campionul vegan WWE)

Men’s Health l-a prince pe omul care este, f?r? îndoial?, cel mai potrivit vegan din lume în via??.

S?n?tatea b?rba?ilor: ai îndurat un request dur în via?a erogan mod de administrare ta, care ?i-a preg?tit calea pentru to become vegan the scurt timp dup? aceea. Ne po?i duce prin acea perioad? ?i acea decizie?

Rich Roll: Absolut. În anii ’20 ?i în prima parte a anilor ’30, am fost a fel of suflet pierdut, luptându-m? with alcoholism, dependent on droguri ?i chiar m-a so într-un loc foarte întunecat. Dar am avut norocul s? devin on the 31st of ani. Am petrecut 100 de zile la o unitate de tratament din Oregon.

În urma accelei experien?e, m-am aruncat înapoi în via?a mea profesional? foarte hot?rât s? se repare toate resturile pe care le-am creat. Am distrus atâtea rela?ii de-a lungul anilor. Ambi?ia mea was s? m? întorc pe drumul cel bun ?i s? m? aliniez the acest vis american care fusese for?a motrice în întreaga mea via??. Am reu?it s? fac ata, give, în cele din urm?, am fost a muncitor care încerca s? devin? acest partener o firm? de avocatur? prestioas? ?i s? fac lucruri s?pt?mânale de 80 ore.

(În leg?tur? cu: Povestea unui culturist vegan)

Când aveam 39 de ani, was a dependent of junk food, cu 50 de kilogram supraponderale ?i, într-adev?r, clasicul cartof de canapea. În acela?i timp, deveneam progresiv deziluzionat de acest lucru cu viziunea american?, deoarece am reu?it a fel. Locuiam într-o cas? foarte dr?gu??, buy a Porsche for sale, build or family. Din afar?, fromându-m? în?untru, p?rea c? am totul. Give din interior m? sufocam. Eram atât de nemul?umit de alegerile mele profesionale. It was ca “Cine sunt eu? Ce sunt aici s? fac?”

Cu pu?in înainte de a împlini 40 de ani, am avut acest moment pe scar? mergând pân? la dormitorul meu într-o sear?. Eram atât de letargic ?i de r?u împreun? a trebuit s? m? opresc la jum?tatea sc?rilor. Aveam etan?eitate în beeps, respira?ie obosit? ?i perspiie pe frunte. M? temeam cu adev?rat c? m? aflam în pr?pastia unui atac de cord semnificativ. Asta chiar m-a scos din negarea mea desp modul în care tr?iam. Am luat o decizii foarte concrete în accel moment c? pot s?-mi schimb priorit??i. A?a am pus în mi?care aceast? I will explore a foodstuff ?i a nutri?iei ?i, în cele din urm?, dup? aceea, fitness ?i poten?ial uman.

(În leg?tur? cu: De ce b?rba?ii ating vârsta de 40 de ani)

MH: Cum au început primele etape ale exploat?rii?

RR: A început cu o cur??are de bran?i de fructe ?i legume de ?apte zile, care m-a condus în cele din urm? la or diet? pe baza de plant?, ceea ce m-a revitalizat într-un mod foarte profund. Asta m-a ghidat în lumea ultra-rezisten?ei, deoarece a spus ?ablonul uimitor, perfect pentru explorarea poten?ialului t?u – nu doar fizic, ci mental, emotional, spiritual.

MH: Oamenii tind s? creeze c? veganii na primesc enough protein. Cum this consumer of food at the time of the pregnant even of ultra-rezisten?? pentru a v? asigura cum sunte?i suficient de puternic?

RR: A? începe, în general, ziua cu a green smoothie cu verdea?? cu frunze întunecate: varz?, spanac, chard. Sfecla a devenit sau alegere pentru mine. Sunt a rappel uimitor de rezisten??, a?a c? sfecla, sfecla verde are va face mereu drum în smoothie-ul meu de diminea??. The also, sau mul?ime de fructe de padure: mure ?i afine. ?i support unele dintre superalimental mai exotice, cum ar fi matcha, semin?e de chia, semin?e de in macinate, spirulina. Smoothie-ul this într-adev?r a fel de pies? central?. În ceea ce Privé?te mesele, o mul?ime de orez ?i fasole, burritos vegetarianieni, salate gigantice cu o mul?ime de legume, broccoli boobs ?i apoi mâncând sau cin? mai grea.

MH: Î?i pas? aceast? rutin? de antrenament?

RR: Pentru o perioad? lung? de timp a fost înot, biciclet?, alergare ?i ceva yoga ?i stretching. Doar pentru asta am avut timp. Am patru copied ?i fac multe lucruri. Give, pe m?sur? ce îmb?trânesc, at the end of the gymnastic room ?i a-mi men?ine for?a a devenit mult mai mult or prioritate în special în ultimul an. Sunt o firm? credincios în stretching. Men?inerea unui nucleu puternic este foarte important. Da, fac ?edin?e, dar fac o mul?ime de scânduri, flot?ri, ?ezuturi invers pentru a-mi înt?ri partea din spate, sau mul?ime de genuflexiuni, inclusiv genuflexiuni de aer, lucru cu kettlebell, lucru cu mingea medicaas?, lunges. ?i apoi, fac or greutate de baz?. Îmi place s? fac lucruri cu greutate redus?, cu repere ridicate pe toate elementele de baz?: pres? pe banc?, exerci?ii la podea, sanie pentru quad ?i toate lucrurile tipice pe care le-a?i face în gymnastic room.

MH: S-ar putea s? fie cel mai potrivit vegan din lume

RR: Acesta este un titlu greu. Now sunt atât de sigur c? a? putea revendica aceast? coroan? ?i unul dintre motivational pentru aceasta c? vedem sportivii vegani chiar acum.

Or versiune a acestui articol a ap?rut initial pe MensHealth.com

De la: Men’s Health US

Acest con?inut este creat ?i între con?inut de o parte ?i acest import pentru ultima pagin? pentru a seta utilizatorul adresei de e-mail. This posibil s? g?seasc? mai multe informa?ii despre acest con?inut ?i dup? con?inut similar to the piano.io

Potrivit unui nou probes made by Public Health England (PHE), nou? din zece persoane doresc ca mâncarea lor s? fie „f?cut? mai s?n?toas?”, în încercarea de a-i opri s? devin? obezi.

It is hr?ne?te cu o presiune suplimentar? asupra industriei alimentare, organisaiile cerând s? reduc? cantitatea de zah?r ?i calorii din alimental lor, at the moment of total mai mul?i britanici devin periculos de supraponderali. În prezent, PHE a instrumentit industry alimentar? s? reduc? nivelul zah?rului cu 20% pân? în 2020 sau vor fi în?eles mai multe legi – precum taxa pe zah?r.

Video clip asem?n?tor: a?a arat? 200 de calorii

„Obezitatea acestei pandemii timpurilor moderne”, potrivit lazy Duncan Selbie, director executiv al PHE. ‘Clien?ii spun c? vor progress quicker in the food industry ?i, în special, accelerate the care au luat pu?ine sau deloc m?suri’.

(În leg?tur? cu: 7 strategii de sl?bire care au func?ionat pentru oameni reali)

În prezent, unite companii au primit instruc?iuni care reduc 20% din con?inutul de zah?r din alimente populare, inclusiv iaurturi, cereals, mese gata ?i pizza.

72 of person într-a probej of 1000 of person au considerat, or also, c? Guvernul trebuie s? ajute oamenii s? fie s?n?to?i.

(În leg?tur? cu: 7 motive pentru care nu trebuie s? m?nânci niciodat? ketchup)

Cu cancer, bolile de inim?, diabetul ?i hipertensiunea arterial? f?când ravagii în Marea Britanie, cercet?rile de la Universitatea Cambridge din acest an cu descoperirea c? 25% dintre adul?ii britanici tr?iesc cu cel pu?in dou? condi?ii. Mai mult, probe la recunoscut c? obezitatea east to treia cea mai mare problem? de s?n?tate pentru persoane din Marea Britanie – în spatele cancerului ?i s?n?t??ii mintale.

E timpul s? faci o shady, poate?

Acest con?inut este creat ?i între con?inut de o parte ?i acest import pentru ultima pagin? pentru a seta utilizatorul adresei de e-mail. This posibil s? g?seasc? mai multe informa?ii despre acest con?inut ?i dup? con?inut similar to the piano.io

Aceast? posibilitate este pentru o ia mai bun?, are o bronzat? sau un comportament plin de satisfac?ie pentru un surfer californian. Give po?i avea trunchiul lazy rupt preternatural.

Cel pu?in a?a v-ar face s? crede?i un val mare de noi kind of antrenament de grup care traverseaz? SUA – ?i cumulation în Marea Britanie. Filozofia este suficient de simpl?: Vrei s? ar??i bine în trunchiurile tale în aceast? var?, deci cinema mai bine s? imite decât tipii bine defini?i, care au corpuri preg?tite pentru plaj? tot timpul anului?

(În leg?tur? cu aceast?: salveaz? r?nile cu navigarea?)

The creasta aceast? tendin?e drepte se afl? Surfset, or clas? „inspirat? de surfing” care împrumut? mi?c?ri de la regele sportive acvatice – gânde?te-te c? vâsle?ti spre mare, scufundându-te cu ra?ele pele are performs the first part of the event relativ? a unui studio de sal?. În locul apelor deschise, plate dvs. Surfset foarte comercializat?, foarte comercializabil?, this legat? of a ?ir de tampoane de cauciuc instabile care is clatin? sub picioare, ca or minge de lux Bosu. Conceput pentru a imita f?r? a m?rii agitate, acest lucru v? for?eaz? mu?chii de baz? ?i stabilizatori s? r?mân? angaja?i pe parcursul întregii sesiuni of 45 minutes. Oricum, accept? aceast? teorie.

Logic this destination of approach u?or: spinning-ul replic? antrenamentul bicicli?tilor, Rowfit cel al vâsla?ilor. Dar oare s? te mi?ti ca un surfer te poate face s? fii m?run?it ca unul, chiar îi în absen?a unui ocean? Ne-am strecurat pe o pereche de pantaloni scur?i pentru a afla …

?obolan the lab MH: Dan Masoliver Statisticieni: 6ft 2in, 82KG Nivel fitness: ridicat Cost: 20 GBP Site: surfsetfitness.com Sta?ie de testare: Gymbox, Farringdon, Londra

Metoda testare

Pantalonii scur?i au fost o idee proast?. În interiorul elegant al acestei s?li de gimnastic? din Londra, sunt înconjurat de femei cu echipament de antrenament obi?nuit. Singurul alt b?rbat din camer? this instructorul nostru, Nik, care, dup? meritul s?u, arat? în orice caz surferul pe care aspir? s? fie.

În primul rând, Nik ne face s? nu întindem pe burt?, în timp ce nu iubesc cu picioarele ?i s? vâslim într-o ac?iune the front crawl. În adâncuri, lupta împotriva curen?ilor oceanici v? va obosi mu?chii umerilor în câteva minute. Glisând cu aerul 12in de pe sol, totu?i, se simte un pic prost.

Intensitatea cre pete pe m?sur? ce “scufund?m ra suba sub un val de rupere” – pe care yoghinii or vor recunoa?te din salut?rile lor la soare – s-a f?cut of approximate 20 or ori mai grea datorit? scaunului de t?re. Ie?irea dintr-o pozi?ie de prezen?? sc?zut? într-o ghemuit cu piciorul larg într-o mi?care fluid? începe s?-mi ard? pieptul ?i quad-urile ?i trebuie s? m? stabilesc în mai multe un un pondere o unazordii. Pe J-Bay a? fi fost furaje de rechini.

(În leg?tur? cu: ai putea înota un squechin?)

Which part will be superior to the corpului terminat?, focalizarea is comut? eg picioare înainte de a finisher de miez crunt. Misc?rile sunt toate familiare – genuflexiuni împ?r?ite, step-up-uri, r?suciri ruse?ti ?i ?edin?e – give executarea lor în timp ce table is agit? necontrolat sub mine dezl?n?uie a tsun??ami of sudoare i î?ut?uri î??uri a tubi ?ut?dinîe.

Valorile de baz?

Chiar ?i cel mai simplu exerci?ii aceast? ridicol? dificil? de suprafa?? instabil?. Pu?in alte clase v? angajeaz? abs ?i mu?chii stabilizatori la fel de intense ca Surfset.

Adsense