Pages Navigation Menu
You Might Be Interested In

Nu te b?rbieri timp de o lun? (acest lucru este valabil pentru b?rba?i ?i femei).

Nu te b?rbieri timp de o lun? (acest lucru este valabil pentru b?rba?i ?i femei).

Clienta lucreaz? în tehnologia informa?iei, a?a c? trimite o mul?ime de email-uri în timpul zilei de lucru. Drept urmare, sunte?i de acord c? ori de câte ori trimite un e-mail, va bea o înghi?itur? de ap?. Acest lucru îndepline?te criteriul num?rul 3 de mai sus. Clienta î?i poate repeta o fraz? preferat? sau o afirma?ie pozitiv?. Acest lucru îndepline?te criteriul num?rul 4 de mai sus. De exemplu, clienta î?i poate spune: „Jenny, e?ti o fat? hidratat?!”

O not? rapid? despre afirma?ii: Cercet?rile efectuate de Jason Moser, Ph.D., psiholog clinician ?i neuro?tiin?? la Universitatea de Stat din Michigan, sugereaz? c? atunci când personaliza?i afirma?iile folosind prenumele mai degrab? decât pronumele eu sau eu, o ter?? parte dialogul interior creeaz? o distan?? care este real? ?i face ca comentarii despre cardio active creierul nostru s? perceap? afirma?ia ca ?i cum ar veni din exterior sau de la o alt? persoan?. Ca urmare, creierul tinde s? acorde afirma?iei un statut mai înalt ?i, astfel, are mai mult impact.

În?elegerea modului de a crea un obicei de a bea mai mult? ap? este doar un mic exemplu care demonstreaz? poten?ialul incredibil de a folosi obiceiuri mici ?i pozitive pentru a crea o schimbare masiv?. Obiceiurile mici sunt mai u?or de dezvoltat. F?când în mod constant un num?r mare de modific?ri relativ u?or de f?cut, un client va dezvolta o mul?ime de noi obiceiuri s?n?toase. Când adaugi ingredientul esen?ial al timpului, aceste noi obiceiuri vor duce la schimb?ri mari f?r? ca ac?iunile s? se „simte” mari pentru client.

Schimbarea comportamentului la scar? larg? rezult? din schimbarea unor comportamente destul de mici în timp. Iar dimensiunea comportamentelor contribuie în mare m?sur? la ameliorarea procesului de schimbare împotriva numeroaselor provoc?ri zilnice care îi pot dezv?lui pe clien?i. Când energia este sc?zut?, orice sarcin? care se simte grea sau care necesit? o energie mare este una care nu se termin?.

Acum du-te s? faci ni?te mici obiceiuri minunate cu to?i clien?ii t?i ?i prive?ti cum se bucur? de rezultate.

[Pentru studiul extins al acestor subiecte cu CEC, vezi cursul de Specialist în schimbarea comportamentului ACE ?i, în special, paginile 130-135 din manualul care acoper? procesul de obiceiuri mici.]

În fiecare an, Conven?ia Mondial? IDEA reune?te mii de profesioni?ti în sport ?i antrenori din domeniul s?n?t??ii care împ?rt??esc pasiunea ?i entuziasmul de a face oamenii s? se mi?te. Desigur, este educa?ional, cu sesiuni conduse de cei mai cunoscu?i ?i experimenta?i lideri din industrie. Dar, din multe puncte de vedere, conven?ia este ?i o s?rb?toare – un loc pentru profesioni?tii în exerci?ii fizice care s? se inspire, s? se motiveze ?i s? se încurajeze reciproc s? schimbe s?n?tatea comunit??ilor lor. 

La ACE, credem c? IDEA World este un eveniment pe care fiecare profesionist în sport ar trebui s? îl experimenteze cel pu?in o dat?. Cu toate acestea, nu to?i profesioni?tii în exerci?ii au ocazia s? participe, adesea din cauza unor considerente financiare. Datorit? lui Peter ?i Kathie Davis, perechea care a fondat IDEA în 1982, considerentele financiare nu vor mai fi o barier? pentru o mân? de aspiran?i la conven?ie.

În acest an, Peter ?i Kathie Davis au înfiin?at un fond de burse IDEA World Convention, ca recunoa?tere a muncii excep?ionale a profesioni?tilor în sport ?i a antrenorilor din domeniul s?n?t??ii care fac diferen?a în comunit??ile lor. Davis va acorda pân? la cinci burse pentru a participa la Conven?ia Mondial? IDEA 2018 din San Diego, California, 28 iunie-1 iulie. Bursele vor include costul total al înscrierii ?i cheltuielile de c?l?torie (adic? zboruri, transport terestru, hotel, burs? de mas? ).

Solicitan?ii trebuie s? îndeplineasc? urm?toarele criterii pentru a fi eligibili pentru Bursa IDEA World:

De?ine o certificare curent? de c?tre o organiza?ie na?ional? recunoscut? ca profesionist în exerci?ii fizice sau antrenor de s?n?tateDe?ine?i un abonament curent la IDEA Health Asocia?ia de fitnessFii un participant pentru prima dat? la IDEA World ConventionTrimite?i o cerere care s? includ?:

Un scurt eseu (minimum 300 de cuvinte pân? la maximum 350 de cuvinte) despre motivul pentru care solicitantul dore?te s? participe la Conven?ia Mondial? IDEA, contribu?iile sale de impact la lumea fitnessului ?i de ce este nevoie de asisten?? financiar?.

Fiecare cerere completat? va fi examinat? de Comitetul de burse al Conven?iei Mondiale IDEA, care va acorda prioritate cererilor pe baza a dou? criterii:

Contribu?ii substan?iale la împuternicirea comunit??ii lor s? se mi?teNevoia demonstrat? de sprijin financiar pentru a participa la Conven?ia Mondial? IDEA

E?ti interesat s? aplici pentru burs??

ACE va începe s? accepte aplica?ii joi, 1 februarie 2018. Aplica?iile se vor încheia joi, 15 martie 2018, la ora 17:00. Ora Pacificului. Nu vor fi acceptate cereri cu întârziere. To?i solicitan?ii vor fi informa?i cu privire la statutul cererii pân? la 30 aprilie 2018.

A?tept?m cu ner?bdare s? v? vedem la Academia ACE Mover de la IDEA World, o pist? de educa?ie întreag?, cu vorbitori de la ACE ?i partenerii ACE, care vor explora rolul pe care profesioni?tii în exerci?ii fizice îl pot juca în eforturile de a dep??i unele dintre cele mai dificile probleme de s?n?tate ale na?iunii.

Noroc!

Aplica azi!

Indiferent dac? v? referi?i la ele ca batoane proteice, batoane energetice, batoane nutritive pentru gustare/mânc?ruri sau batoane alimentare, aceste suplimente alimentare au în comun un factor important: comoditatea. Batoanele nutritive servesc la o mare varietate de scopuri pentru diferite popula?ii:

Nutri?ie înainte sau dup? antrenament pentru sportivi sau persoane activeGustare între mese pentru a reduce rapid foamea sau sc?derea zah?rului din sângeCre?te?i consumul zilnic de proteine ??sau caloriiÎnlocuitor de mas?

În plus, s-a dovedit c? aceste batoane alimentare pline de putere sus?in programele de sl?bire. Mai multe studii au sugerat c? gustarea bogat? în proteine ??poate cre?te sa?ietatea ?i, de fapt, poate ajuta la facilitarea pierderii în greutate. Într-un studiu longitudinal din 2011, cercet?torii au oferit 17 b?rba?i ?i femei cu diabet zaharat de tip 2 gust?ri moderat bogate în proteine ??diminea?a ?i dup?-amiaza (7 pân? la 12 grame de proteine) timp de patru s?pt?mâni ?i au comparat rezultatele cu obiceiurile lor alimentare normale timp de patru s?pt?mâni. Subiec?ii care au mâncat cele dou? gust?ri bogate în proteine ??au pierdut o greutate modest?, dar semnificativ? (1 kg) în timpul perioadei de patru s?pt?mâni. În mod semnificativ, cercet?torii au observat c? sc?derea în greutate a subiec?ilor a avut loc f?r? modific?ri ale aportului total de energie.

Industria alimenta?iei ?i a snack-urilor a înregistrat o cre?tere dramatic? a vânz?rilor în ultimii cinci ani ?i mul?i prev?d c? aceast? pia?? va ajunge la 6,2 miliarde de dolari pân? în 2018.

Cu atât de multe baruri pe pia??, cum alegi care este potrivit pentru tine? Iat? cinci factori cheie de care trebuie s? lua?i în considerare atunci când alege?i un bar:

Calitatea ingredientelor – primul lucru pe care ar trebui s?-l uita?i este lista de ingrediente. Ce tip de proteine, zaharuri si grasimi contine?Scop ?i aplicare la obiective – V? vor ajuta aceste batoane s? v? îndeplini?i obiectivul, cum ar fi pierderea/cre?terea în greutate, combustibil sau energie sau îmbun?t??irea s?n?t??ii? Bara va înlocui sau va suplimenta o mas? (mas? obi?nuit? sau pre/post-antrenament)?Reputa?ia m?rcii – Marca are o reputa?ie bun?? Citirea recenziilor online despre batoane proteice v? poate ajuta s? identifica?i m?rci de înalt? calitate.Raport calitate/pre? – Cât de scumpe sunt barurile? Batoanele proteice cost? de obicei între 1 ?i 3 USD fiecare, în func?ie de calitate ?i de marc?. Compara?i ingredientele ?i afirma?iile pentru a v? asigura c? nu sacrifica?i calitatea pentru costuri.Gust ?i arom? – V? sun? bine aroma? Evident c? vei dori s? alegi o arom? bun?, a?a c? chiar vrei s? m?nânci batoanele. Profita?i de recenziile ?i evalu?rile consumatorilor, deoarece acestea pot fi un punct de plecare excelent pentru alegerea celor mai bune arome.

Iat? o defalcare a unora dintre cele mai bine vândute ?i bine cotate batoane proteice de pe pia?? (în nicio ordine anume):

*Carbohidrati NET = Total Carbohidrati + Fibre + Zah?r Alcooli

1. Quest Bars

Arome: 15Batoanele (60g) con?in:Calorii: Aproximativ 190Proteine: 21 gCarbohidra?i: 20 g (3-5 g carbohidra?i NET)Fibre: 17 gGr?simi: 6-7g (2-3g gr?simi saturate)Surse de macronutrien?i:Sursa de proteine ??este izolatul din zer, care con?ine peste 90% proteine ??pure ?i aminoacizi ?i s-a dovedit c? permite rate mai mari de digestie ?i absorb?ie.Sursele de carbohidra?i sunt fibrele prebiotice ?i alcoolii de zah?r.Sursa de gr?sime este în principal din migdale, unt de cacao ?i ulei de palmier.Batoanele Quest nu con?in umpluturi artificiale precum xilitol, glicerin? ?i malitol.F?r? glutenCost pe bar: 2 USD – 2,50 USD

2. ISS Research Oh Yeah One Bar

Arome: 8 Batoanele (60g) con?in: Calorii: 210Proteine: 21-22g Carbohidra?i: 23 g (2 g carbohidra?i NET)Gr?simi: 7-8 g (5 g gr?simi saturate)Surse de macronutrien?i:Sursele de proteine ??sunt un amestec de izolat de proteine ??din zer ?i izolat de proteine ??din lapte.Sursele de carbohidra?i provin din zah?r, alcooli ?i fibre, în principal, cu carbohidra?i suplimentari din pudra de cacao ?i gr?simi/uleiuri.Sursele de gr?sime sunt în principal din untul de semin?e de floarea soarelui ?i uleiul de sâmburi de palmier.Certificat f?r? glutenCost pe bar: 2 USD – 2,30 USD

3. Proteine ??pure

Arome: 25 Batoanele (50 g) con?in:Calorii: 200Proteine ??21-22g Carbohidra?i: 17-20g (8g carbohidra?i NET)Gr?simi: 4-5g (2-3g gr?simi saturate)Surse de macronutrien?i:Con?inutul de proteine ??este un amestec de concentrat de proteine ??din zer, izolat de proteine ??din zer ?i izolat de proteine ??din lapte.Con?inutul de carbohidra?i este din zah?r, lapte praf, alcooli de zah?r ?i fibre, în principal cu carbohidra?i suplimentari din pudra de cacao ?i gr?simi/uleiuri.Con?inutul de gr?simi este în principal din nuci, uleiuri de nuci, ulei de sâmburi de palmier ?i unt de migdale.Mai multe op?iuni f?r? gluten disponibileCost pe bar: 1,75 USD-2 USD

4. Power Crunch

Arome: 7Batoanele/Napolitanele (40g) con?in:Calorii: 200Proteine: 13-15 gCarbohidra?i: 10-12 g (4 g carbohidra?i NET)Gr?simi: 12-13 g (6 g gr?simi saturate)Surse de nutri?ie:Sursa de proteine ??este un amestec de proteine ??din zer din proteine ??din zer hidrolizate, izolat proteic din zer ?i izolat proteic din lapte.Carbohidra?i derivati ??din f?in? de grâu îmbog??it?, f?in? de mal? de orz, zah?r ?i cacao procesate cu fructoz? alcalin?.Sursa de gr?sime este în principal din uleiul de palmier.Op?iuni ?i arome f?r? gluten disponibileCost pe bar: 1,30 USD-2 USD

5. Clif Bar Builder’s

Arome: 5 arome de baz? ?i 2 arome suplimentare de batoane Protein Max:Calorii: 280Proteine: 20 g în mare parte din izolat de soiaCarbohidra?i: 29-30g (aproximativ 20g Carbohidra?i NET)Gr?simi: 10 g (5 g gr?simi saturate)Surse de nutri?ie:Sursa de proteine ??este în principal din concentratul organic de soia.Carbohidra?i din surse organice (Ingrediente #2-5 suc de sfecl?, sirop organic de orez brun ?i sirop organic uscat de trestie) ?i promova?i ca glicemic sc?zut.Surse de gr?sime din ulei de sâmburi de palmier ?i nuci.Nu exist? op?iuni f?r? gluten disponibileCost pe bar: 1,75 USD-2,50 USD

La fel ca majoritatea oamenilor, probabil a?i început s? v? gândi?i la rezolu?iile de Anul Nou, la ce schimb?ri pute?i face ?i la cum v? pute?i atinge cel mai bine obiectivele. La urma urmei, Anul Nou este o oportunitate grozav? de a lua un nou început, de a l?sa în urm? ni?te obiceiuri proaste ?i de a crea unele bune în locul lor. Dac? v? sun? familiar, iat? 60 de idei grozave pentru a face din 2016 cel mai bun an din toate timpurile.

Începe?i prin a face o list? cu 10 obiective cu adev?rat specifice pe care dori?i s? le îndeplini?i în 2016, apoi continua?i s? le îndeplini?i cu ferocitate.Ave?i mai mult timp în familie.Crea?i noi amintiri.Iube?te mai mult.Pre?uie?te ?i crede în tine.Zambeste in fiecare zi.Crea?i o declara?ie de misiune pentru via?a dvs. pentru a v? ajuta s? v? ghida?i deciziile ?i direc?ia.Cunoa?te-?i valoarea ?i nu oferi niciodat? o reducere.Fii cea mai pozitiv? persoan? pe care o cuno?ti.Întâlne?te-te cu oameni care te provoac?.F? exerci?ii ca ?i cum via?a ta depinde de asta.Petrece timp în fiecare zi lucrând la obiectivele tale.Citi?i cel pu?in o carte legat? de dezvoltarea personal? pe lun?.Crea?i un panou de viziune.G?si?i un nou hobby.Mergi la film în fiecare lun?.G?se?te cel pu?in 10 minute pe zi pe care s? le petreci singur ?i s? nu faci absolut nimic.Economise?te-?i banii ?i tr?ie?te cump?tat ca ?i cum ai fi un student.Investe?te în tine pentru c? aceasta este cea mai sigur? investi?ie.Râzi isteric în fiecare zi.Sun? un vechi prieten ?i invit?-l la prânz.Merge?i într-o vacan?? de ?apte zile cel pu?in o dat? pe an.Pune o mul?ime de întreb?ri.C?l?tore?te într-un loc nou.Înva?? o limb? nou?.Petrece?i o s?pt?mân? în fiecare lun? în care v? concentra?i pe întâlnirea cu cel pu?in o persoan? nou? pe zi.Ie?i la dans.Preg?ti?i-v? patul diminea?a.F? du? în fiecare zi.Implica?i-v? în comunitatea dvs. oferindu-v? voluntariat sau al?tura?i-v? unui comitet.Petrece timp cu oameni care sunt mai de?tep?i decât tine.Merge?i pe vârful muntelui preferat pentru a vedea apusul sau r?s?ritul soarelui.Bea multa apa.Dormi cel pu?in ?apte ore în fiecare noapte.M?nânc? micul dejun în fiecare diminea??.Reduce?i consumul de alcool.Lua?i-v? vitaminele.M?nânc? vegan timp de o s?pt?mân?.Nu te b?rbieri timp de o lun? (acest lucru este valabil pentru b?rba?i ?i femei).Alerga?i o curs? local? (de exemplu, 5k, 10k, semimaraton, maraton complet).Inventeaz? ceva spectaculos.Urmeaz?-?i inima, dar ia-?i creierul cu tine.Îndep?rteaz?-?i criticile.Recompenseaza-te.Nu petrece timp cu oameni care nu te fac s? te sim?i bine cu tine însu?i.Nu vorbi despre oameni la spatele lor.Petrece?i mai pu?in timp pe re?elele sociale.Apreciaza ceea ce ai.Fi fericit.Planific? mai pu?in ?i f? mai mult.F? din sl?biciunile tale puterea ta.Vorbe?te mai pu?in ?i ascult? mai mult.Stresul mai pu?in.Crea?i o list? de lucruri pe care dori?i s? le face?i ?i care v? sperie prostiile, apoi face?i-o.Creeaz?-?i o tem? care descrie cel mai bine cum ai vrea s? mearg? 2016.Fii întotdeauna cea mai muncitoare persoan? pe care o cuno?ti.S? nu te mul?ume?ti niciodat?.Lucreaz?-?i abilit??ile de comunicare.Fii sincer cu tine ?i cu to?i cei din jurul t?u.Selecteaz? cel mai important lucru care trebuie s? se întâmple în 2016 pentru ca tu s? sim?i c? anul este un succes. Scrie?i acest obiectiv ?i plasa?i-l oriunde v? uita?i (de exemplu, ma?in?, serviciu, oglind?, telefon) pentru a v? aminti pe tot parcursul anului.

De s?pt?mâni, luni sau poate chiar ani de zile ai c?utat o loca?ie ideal? pentru sala ta de fitness, iar acum ai g?sit în sfâr?it loca?ia de vis. De îndat? ce ai pus ochii pe aceast? nou? loca?ie, începi imediat s?-?i imaginezi cursuri pline, un personal puternic ?i calificat care lucreaz? pentru tine ?i o sal? de sport complet decorat? conform specifica?iilor tale exacte.

Dar asteapta! Cl?direa nu este a ta s? o ocupi — înc?.

Probabil c? exist? un semn mare în exteriorul loca?iei tale de vis care afi?eaz? informa?iile de contact ale unui agent imobiliar comercial. Acesta este agentul de listare care v? va ajuta s? închiria?i spa?iul. Dac? este prima dat? când treci prin acest proces, poate fi destul de descurajant?, dar nu trebuie s? fie – preg?tirea este esen?ial?. Cu cât e?ti mai preg?tit, cu atât po?i fi mai încrez?tor ?i relaxat pe parcursul întregului proces.

Având în vedere acest lucru, iat? trei sfaturi esen?iale pentru a negocia cu succes un contract de închiriere pentru viitoarea dvs. unitate de fitness:

1. G?si?i-v? propriul agent SAU reprezentan?? legal?

O gre?eal? comun? pe care o fac mul?i oameni atunci când închiriaz? o cl?dire este aceea de a permite agentului de listare s? se ocupe de întreaga tranzac?ie de leasing. Agentul de listare a fost angajat de proprietar, ceea ce înseamn? c? prioritatea lui num?rul unu este s? protejeze interesele proprietarului, nu ale dumneavoastr?. Trebuie s? angaja?i pe cineva care s? v? protejeze interesele, mai degrab? decât s? încerca?i s? reprezenta?i ambele p?r?i.

Dac? nu cunoa?te?i agen?i imobiliari comerciali locali, întreba?i prietenii ?i colegii dac? v? pot recomanda un agent imobiliar comercial de renume care s? v? reprezinte. O alt? op?iune este s? angaja?i un consiliu juridic pentru a v? ajuta s? negocia?i contractul de închiriere. Dac? acesta nu este primul t?u contract de închiriere ?i te sim?i încrez?tor în procesul de leasing, angajarea unui consilier juridic în locul unui agent imobiliar comercial s-ar putea dovedi a fi un instrument excelent de negociere între tine ?i proprietar. Deoarece ve?i economisi comisioanele proprietarului angajând un consilier juridic în loc de un agent imobiliar comercial, acesta poate fi dispus s? satisfac? mai multe dintre solicit?rile dvs.

Adsense