Pages Navigation Menu
You Might Be Interested In

Uscarea ochilor poate duce la sindromul de ochi uscat temporar.

Uscarea ochilor poate duce la sindromul de ochi uscat temporar.

Dureaz? 10 minute per ochi ?i rezult? o viziune de 20/20 f?r? ochelari sau lentile de contact. Timpul de recuperare este de la câteva s?pt?mâni pân? la câteva zile pentru stabilitatea vederii.

Efecte secundare ?i riscuri

Pot ap?rea disconfort u?or ?i de scurt? durat? ?i probleme de vedere. Disconfortul poate ap?rea dup? opera?ie, cum ar fi irita?ii u?oare ?i probleme u?oare. Acest lucru este normal ?i de a?teptat. Se pot observa halouri, explozii de stele ?i str?luciri în medii slab iluminate, usc?ciunea ochilor ?i vederea înce?o?at?, precum ?i o claritate redus? a acuit??ii vizuale. Astfel de probleme dispar în general în 3-6 luni.

Pot ap?rea dificult??i cu lamboul dac? LASIK nu este efectuat corect. Poate s? nu se lipeasc? de suprafa?a ochiului sau a striurilor; ridurile fine s-ar putea dezvolta ?i în clap?. Aceste complica?ii ale lamboului provoac? abera?ii optice ?i distorsiuni ale vederii. Problemele cu lamboul afecteaz? mai pu?in de 0,3 pân? la aproximativ cinci procente din toate astfel de proceduri.

Poate rezulta vederea astigmatica neregulata, cauzata de lipsa de egalitate in suprafata curbata a corneei. Acest lucru se întâmpl? din cauza corec?iei cu laser care nu este centrat? eficient sau din cauza unui tip gre?it de vindecare. În astfel de cazuri, poate fi necesar? o retratare sau o interven?ie chirurgical? suplimentar?. O alt? problem? care poate avea loc este cre?terea în interior a epiteliului. Aceast? cre?tere în interior este auto-restric?ionat? ?i nu provoac? disconfort în general. Dar, poate ap?rea vedere înce?o?at? ?i poate fi necesar? o interven?ie chirurgical? pentru a ridica lamboul, îndep?rtând celulele epiteliale.

Fotografie de: Rogermommaert/CC BY

Keratita lamelar? difuz? sau DLK rezult? atunci când apare umflarea necontrolat? dup? interven?ie chirurgical?. Acest lucru poate duce chiar la pierderea vederii. Poate necesita utilizarea de steroizi ?i antibiotice pentru vindecare. Este posibil ca lamboul s? fie, de asemenea, vindecat chirurgical.

Keratoconusul poate rezulta, de asemenea, din bombarea neobisnuita a suprafetei ochiului care poate avea loc daca tesutul este indepartat din cornee inainte de operatie si este slab. Post opera?ia; nu este un factor de risc. Uscarea ochilor poate duce la sindromul de ochi uscat temporar. Problemele de ochi usca?i dispar odat? ce vindecarea ochiului este complet?.

Supracorec?ia semnificativ?, corectarea insuficient? sau regresia poate fi un scenariu rar dup? opera?ie. Rezultatele mai pu?in decât perfecte pot include lipsa de r?spuns la opera?ia ocular? cu laser în moduri cunoscute. În astfel de cazuri, pot fi necesare corec?ii suplimentare ale vederii cu laser.

Impactul dup? opera?ia LASIK

Odat? ce procedura LASIK se termin?, chirurgul v? va odihni ceva timp. Este posibil s? ave?i arsuri sau mânc?rimi temporare în urma unui anumit proces. Odat? ce un examen postoperator s-a încheiat, pute?i fi condus acas?. Dup? LASIK, nu pute?i conduce pân? când medicul oftalmolog nu v? vede în ziua urm?toare ?i confirm? c? vederea dumneavoastr? necorect? respect? standardele legale pentru conducere.

Se poate a?tepta o oarecare tulburare ?i vedere înce?o?at? imediat dup? opera?ie; claritatea ar trebui s? se îmbun?t??easc? în 12 ore. Vederea dumneavoastr? ar trebui s? continue s? se înt?reasc? ?i s? se stabilizeze în câteva zile. În cazuri rare, dureaz? câteva s?pt?mâni sau mai mult. Pentru majoritatea persoanelor, vederea se îmbun?t??e?te rapid. Este posibil s? pute?i merge la serviciu a doua zi, dar unii medici recomand? cel pu?in o zi de odihn?.

Se recomand? s? renun?a?i la efort fizic cel pu?in o s?pt?mân?, deoarece acest lucru afecteaz? vindecarea ?i traumatizeaz? ochiul ?i afecteaz? vindecarea. În general, medicul oftalmolog sau chirurgul LASIK va fi vizitat o zi dup? opera?ie. Dup? acest control ini?ial, acuitatea vizual? trebuie m?surat? pentru a se asigura c? este sigur s? conduci f?r? ochelari sau lentile de contact. În multe state, aceasta necesit? o acuitate vizual? de 20/40 sau mai mult.

Ca ?i în cazul oric?rei alte interven?ii chirurgicale, este esen?ial s? urma?i instruc?iunile medicului ?i s? lua?i medicamentele prescrise. Evita?i s? v? freca?i ochii, a?a c? exist? o mic? ?ans? s? pute?i disloca clapeta corneei dac? freca?i prea mult ochii, înainte ca clapa s? fie fixat? de stroma corneei.

Beneficiile chirurgiei LASIK

Chirurgia ochilor Lasik ofer? multiple beneficii ?i poate afecta calitatea vie?ii. Majoritatea persoanelor ob?in o vedere 20/20 sau mai bine dup? opera?ie, dar rezultatele LASIK variaz?. Unii indivizi au vedere 20/40 sau mai pu?in. Este posibil s? fie nevoie s? purta?i ochelari sau lentile de contact dup? corectarea vederii cu laser, de?i nivelurile de prescrip?ie vor fi mai mici decât înainte. Dac? ave?i o eroare de refrac?ie u?oar? dup? LASIK ?i c?uta?i o viziune mai clar? pentru activit??i specifice, cum ar fi conducerea pe timp de noapte, lentilele prescrise cu acoperire antireflex v? pot fi de ajutor. Dac? sunte?i sensibil la lumina soarelui dup? LASIK, ochelarii de vedere cu lentile fotocromatice pot elimina fotofobia ?i pot oferi o vedere mai precis?. În timp ce opera?ia LASIK are un profil de siguran?? autentic, pot avea loc ?i complica?ii LASIK. Acestea variaz? între infec?ii, str?luciri nocturne, explozii de stele sau chiar halouri.

Un mic procent de persoane poate avea nevoie chiar de o procedur? de îmbun?t??ire LASIK sau de retu?. Aceasta este, în general, la câteva luni dup? opera?ia primar? a ochiului pentru a ob?ine o acuitate vizual? bun?. În anii 40, cineva poate avea nevoie de ochelari de citit, din cauza vederii de aproape sau a prezbiopiei legate de vârst?. În timp ce opera?ia LASIK are o rat? de succes masiv?, discuta?i cu medicul oftalmolog sau cu chirurgul înainte de a v? acorda interven?ia chirurgical?.

Temporar, ochii vor fi usca?i. Pic?turile prescrise pot fi recomandate pentru a preveni umflarea, infec?ia ?i pentru a v? men?ine ochii umezi. Vindecarea dup? opera?ia ochilor LASIK are loc rapid. Vederea poate fi neclar? ?i neclar? în prima zi. Dar în câteva zile de la func?ionare, vederea se îmbun?t??e?te!

Urm?ririle postoperatorii variaz? de la un chirurg la altul. Revede?i medicul pentru o evaluare 24 pân? la 48 de ore dup? opera?ia LASIK la ochi, împreun? cu intervale regulate în primele ?ase luni. Chirurgia LASIK exist? de 2,5 decenii de când a fost inventat?.

Serve?te la corectarea vederii cu o rat? mare de succes. Aproape 96% dintre pacien?i vor experimenta vederea dorit? dup? LASIK; Îmbun?t??irile pot cre?te ?i mai mult num?rul.

LASIK este legat de pu?in? durere, din cauza pic?turilor de amor?eal? utilizate. Vederea este corectat? aproape de o zi dup? LASIK ?i nu sunt necesare cus?turi sau bandaje. Ajust?rile pentru a ajusta în continuare schimbarea vederii, pe m?sur? ce oamenii îmb?trânesc, pot fi f?cute cu u?urin?? dup? opera?ia LASIK.

Chirurgia LASIK: poate func?iona pentru tine?

Opera?ia LASIK ocular? poate elimina necesitatea lentilelor corective. Dar nu func?ioneaz? pentru toat? lumea. Afla?i dac? sunte?i un candidat potrivit ?i dac? s? lua?i în considerare acest lucru, în timp ce cânt?ri?i decizia. Dac? nu dori?i s? purta?i lentile de contact sau ochelari de vedere, s-ar putea s? v? întreba?i dac? opera?ia LASIK este cea mai potrivit? op?iune pentru dvs. Este un tip de opera?ie ocular? care este refractiv?. Majoritatea persoanelor supuse acestui tip de interven?ie chirurgical? ob?in o vedere de 20/25 sau mai mare, ceea ce este potrivit pentru multe activit??i. Majoritatea oamenilor vor avea nevoie în cele din urm? de ochelari pentru a conduce noaptea sau pentru a citi, pe m?sur? ce îmb?trânesc. Chirurgia LASIK vine cu un record bun. Complica?iile care rezult? în pierderea vederii sunt rare ?i majoritatea oamenilor sunt mul?umi?i de aceste rezultate. Sunt frecvente efecte secundare specifice, cum ar fi tulbur?ri temporare de vedere ?i uscarea ochilor. Acestea se clarific? în câteva s?pt?mâni sau luni ?i sunt rareori considerate o problem? pe termen lung.

Rezultatele ?i rezultatele interven?iei chirurgicale depind de eroarea de refrac?ie, pe lâng? al?i factori. Cei cu miopie u?oar? au mai mult succes cu chirurgia refractiv?. Cei cu un grad ridicat de hipermetropie sau miopie, în combina?ie cu astigmatismul, au rezultate mai pu?in previzibile. Pentru a în?elege dac? opera?ia LASIK este potrivit? pentru dvs., lua?i în considerare urm?toarele informa?ii:

Ce este chirurgia LASIK?

Exist? multe variante ale chirurgiei refractive cu laser. LASIK este cel mai cunoscut ?i cel mai bine efectuat. Termenul LASIK este folosit pentru a se referi la diferite tipuri de interven?ii chirurgicale cu laser. De obicei, peretele retinian este locul unde se formeaz? imaginile. Cu afec?iuni precum miopie/miopie, hipermetropie/hipermetropie sau astigmatism ajung s? duc? la vedere înce?o?at?.

Vederea slab? este corectat? prin îndoirea sau refrac?ia razelor de lumin? folosind ochelari de vedere sau lentile de contact. Dar remodelarea corneei ofer? corectarea ?i refrac?ia vederii necesare. Înainte de procedura LASIK, chirurgul ocular evalueaz? m?sur?torile detaliate ale ochilor. Apoi, un laser special de t?iere este folosit pentru a modifica curbura corneei. Cu fiecare impuls al unui fascicul laser, cantitatea mic? de ?esut corneean este îndep?rtat?, permi?ând chirurgilor oculari s? aplatizeze curba corneei sau f?când-o mai abrupt?.

Un chirurg creeaz? un lambou corneean ?i îl ridic? înainte de a fi remodelat. Exist? varia?ii în care se folose?te sau se construie?te o clap? sub?ire sau deloc. Fiecare tehnic? vine cu partea ei de avantaje ?i dezavantaje. Chirurgii oculari individuali se pot specializa în diferite tipuri de proceduri oculare cu laser. Diferen?ele sunt minore ?i niciuna nu este mai bun? decât altele. În func?ie de cerin?ele dumneavoastr?, pute?i lua în considerare interven?ia chirurgical? LASIK.

Ai ochi s?n?to?i, în ciuda vederii mai pu?ine?

În general, chirurgia ocular? cu laser este cea mai potrivit? pentru cei cu un grad moderat de eroare de refrac?ie ?i f?r? probleme neobi?nuite de vedere. Chirurgul oftalmolog va verifica cu dumneavoastr? despre s?n?tatea ochilor ?i se va asigura c? nu ave?i afec?iuni care s? conduc? la rezultate slabe sau complica?ii.

Acestea includ urm?toarele:

Boli oculare care duc la deteriorarea progresiv? a vederii ?i sub?ierea corneei. Dac? afec?iuni precum keratoconul apar în familie, ave?i grij? de opera?ia ocular?.Infec?ii oculare cum ar fi keratita, herpes simplex care afecteaz? ochiul, uveita etc.Leziuni oculare, probleme cu pleoapele.Uscaciunea ochilor. Ochii usca?i pot fi agrava?i prin LASIK.Pupilele mari, mai ales în lumin? slab?. LASIK poate s? nu fie potrivit în astfel de cazuri, deoarece are ca rezultat imagini fantom?, halouri, str?luciri ?i explozii de stele.LASIK poate agrava glaucomul prin cre?terea presiunii oculare.Cataracta poate veni, de asemenea, în calea interven?iei chirurgicale LASIK.

Regândi?i opera?ia LASIK dac? ave?i o eroare de refrac?ie mare sau miopie. Beneficiul opera?iei LASIK poate s? nu justifice riscurile acesteia, în astfel de cazuri. Verifica?i dac? ave?i o viziune general? relativ bun?. Dac? sunte?i suficient de bine pentru a avea nevoie de ochelari minori sau lentile de contact cu rezisten?? redus?, o îmbun?t??ire a interven?iei chirurgicale nu este op?iunea potrivit?. Mai mult, prezbiopia sau modific?rile de vedere legate de vârst? nu pot fi vindecate folosind LASIK. În plus, dac? participa?i la sporturi de contact, cum ar fi boxul sau artele mar?iale, opera?ia LASIK poate s? nu fie o idee grozav?.

Sunte?i într-o s?n?tate optim??

Chirurgul oftalmolog va pune, de asemenea, întreb?ri detaliate referitoare la s?n?tatea general?. Anumite afec?iuni medicale care nu au leg?tur? cu ochii t?i pot cre?te riscurile legate de opera?ia LASIK sau pot face rezultatele mai pu?in previzibile. Aceasta include boli sau afec?iuni care afecteaz? sistemul imunitar ?i care vin în calea vindec?rii sau combaterii infec?iilor. Aceasta const? dintr-o gam? larg? de tulbur?ri autoimune, cum ar fi lupusul, artrita reumatoid? ?i multe altele. Chiar dac? lua?i medicamente imunosupresoare, LASIK nu este alegerea potrivit?.

Exist? o posibilitate de complica?ii?

suganorm forum

Depresia sau anumite afec?iuni cronice de durere, cum ar fi sindromul colonului iritabil, migrena ?i fibromialgia, pot complica rezultatul interven?iei chirurgicale LASIK, provocând uscarea ochilor ?i dureri postoperatorii.

Vederea ta este stabil? în ciuda deficitelor?

Dac? ave?i miopie, vederea dumneavoastr? se poate schimba de-a lungul adolescen?ei sau mai mult, necesitând schimbarea periodic? a lentilelor de contact sau a prescrip?iei de ochelari. Oamenii ar trebui s? aib? peste 18 ani înainte de a lua în considerare opera?ia LASIK, pentru cele mai bune rezultate. Re?ine?i c? anumite medicamente ?i afec?iuni, inclusiv medicamentele steroizi, sarcina sau al?ptarea, pot duce la fluctua?ii temporare, pe termen scurt, ale vederii. A?tepta?i pân? când imaginea se stabilizeaz? înainte de a lua în considerare opera?ia LASIK la ochi.

Verifica?i costul, efectele secundare & Implica?ii

Multe planuri de asigurare consider? c? opera?ia cu laser a ochilor este o procedur? electiv? ?i nu acoper? costul. Fi?i clar cât v? va costa opera?ia. Un alt aspect important este verificarea posibilelor efecte secundare ?i complica?ii. În timp ce complica?iile care duc la pierderea vederii sunt rare, efectele secundare specifice, cum ar fi uscarea ochilor ?i tulbur?rile vizuale temporare sunt frecvente. Acestea se rezolv? în general în câteva s?pt?mâni sau luni; pu?ini oameni consider? aceste condi?ii ca fiind probleme care vor dura pe termen lung.

Mai mult, opera?ia LASIK poate duce la o sc?dere temporar? a produc?iei de lacrimi. În primele ?ase luni dup? opera?ie, ochii se pot sim?i usca?i pe m?sur? ce se vindec?. Chiar ?i dup? procesul de vindecare, se poate observa o cre?tere a ochiului uscat. Medicul oftalmolog poate recomanda utilizarea pic?turilor pentru ochi. Dopurile speciale pot fi, de asemenea, plasate în canalele lacrimale pentru a preveni scurgerea lacrimilor de pe suprafa?a ochiului.

Pot rezulta, de asemenea, str?lucire, halou ?i vedere dubl?. Este posibil s? observa?i aceste efecte care dureaz? de la câteva zile pân? la câteva s?pt?mâni.

Sub-corec?ia poate fi, de asemenea, un rezultat al LASIK dac? laserul îndep?rteaz? prea pu?in ?esut din ochi. Acest lucru este obi?nuit dac? procedura nu este efectuat? corect pentru pacien?ii miopi. Este posibil ca sub-corec?iile s? necesite o alt? interven?ie chirurgical? refractiv? în decurs de un an. Supracorec?iile sunt o alt? problem?. Laserul poate elimina excesul de ?esut din ochi. Supracorec?iile pot fi mai greu de gestionat decât sub corec?ii.

Astigmatismul se datoreaz? îndep?rt?rii neuniforme a ?esuturilor. Acest lucru se poate întâmpla ?i dup? opera?ia LASIK ?i poate necesita ochelari noi, lentile de contact sau interven?ii chirurgicale. Problemele cu clapele în timpul opera?iei pot duce, de asemenea, la complica?ii, inclusiv lacrimi în exces ?i infec?ie. Stratul de ?esut corneean de pe partea extern? a epiteliului poate cre?te anormal sub lambou în momentul vindec?rii. De?i pierderile sau modific?rile vederii sunt rare, în unele cazuri, acestea pot ap?rea.

De la începutul pân? la mijlocul anilor 40. To?i adul?ii î?i pierd capacitatea de a se concentra asupra obiectelor din apropiere sau prezbiopie, ceea ce duce la probleme în citirea literei mici sau în îndeplinirea sarcinilor de aproape. Un posibil beneficiu al miopiei este c? afec?iunea compenseaz? prezbiopia care se dezvolt? pe m?sur? ce omul îmb?trâne?te. O vedere miop va focaliza obiectele de la sine, în absen?a ochelarilor de citit. Chirurgia LASIK înl?tur? acest deficit de vedere de aproape, deoarece miopia a fost corectat?. Pe m?sur? ce omul îmb?trâne?te, este îns? nevoie de ochelari de citit.

Dac? sunte?i un adult cu vârsta peste 40 de ani, este posibil s? dori?i s? lua?i în considerare corectarea vederii pentru monoviziune atunci când v? gândi?i la opera?ia LASIK. Cu monoviziune, un ochi este corectat pentru vederea de aproape, iar cel?lalt, pentru vederea la distan??. Monoviziunea nu este u?oar? pentru toat? lumea. Este esen?ial s? efectua?i teste cu lentile de contact f?r? a opta pentru o interven?ie chirurgical? permanent?.

Pute?i r?mâne f?r? lentile de contact înainte de opera?ie?

De?i aceasta nu este de obicei problema, este posibil s? trebuiasc? s? nu mai purta?i lentile de contact ?i s? trece?i la ochelari de vedere cu 2-4 s?pt?mâni înainte de opera?ie. Lentilele de contact distorsioneaz? forma natural? a corneei, ducând la m?sur?tori inexacte ?i mai pu?in decât rezultatul chirurgical perfect. Medicii vor oferi linii directoare specifice în func?ie de situa?ie ?i de cât timp se poart? lentile de contact.

La ce v? a?tepta?i de la opera?ia LASIK?

Majoritatea persoanelor care sunt supuse unei interven?ii chirurgicale LASIK au vedere de la bun? la excelent? în majoritatea cazurilor de ani sau chiar decenii. Vei putea s? faci sport ?i s? îno?i. Vederea obiectelor de zi cu zi precum ceasul sau cifrele de pe cadranul unui ceas va fi mai confortabil. Pe m?sur? ce înainta?i în vârst?, în condi?ii de lumin? sc?zut?, este posibil s? fie nevoie s? purta?i ochelari. Majoritatea indivizilor raporteaz? o satisfac?ie masiv? dup? opera?ia LASIK.

Adsense